Hos CurisCare arbejder vi dagligt med sundhed og behandling. Vores vision er at forebygge skader og sygdomme frem for at helbrede, men behandling er stadig en stor del af vores daglige virke.

Sygefravær koster årligt de danske virksomheder ca. 37 milliarder kroner og de ansatte unødige gener og tilbagevendende lidelser.  Ved at sætte ind i tide og med de rigtige tiltag kan mange sygedage undgås og de ansatte kan hjælpes til hurtigere at komme sig.

Det er vigtigt for CurisCare, at vi kender medarbejdernes helbredsmæssige tilstand. Derfor vil det første møde med CurisCare næsten altid være med en uddannet behandler. Denne behandler vil fremover være tilknyttet virksomheden og være bindeled mellem behandling og efterfølgende kontrol af virksomhedens ansatte.

Hos CurisCare arbejder vi efter en fastlagt standard for nemmere at kunne dokumentere vores resultater. Det betyder, at vores personale arbejder ud fra nogle fastlagte normer og arbejdsmetoder. Dette kræver en nærmere forklaring og vil blive uddybet ved vores første møde.

Vi lægger stor vægt på medarbejdernes anonymitet. Ved vores første møde med virksomhedens ansatte udfylder medarbejderne et skema, som vi fremadrettet bruger til planlægning af behandling og opfølgning. Vi vil gerne sikre os, at medarbejderne oplyser os om alle de sundhedsmæssige udfordringer, de døjer med og derfor behandler vi dette materiale fuldt fortroligt.

Vores tilbud til den enkelte kunde tager altid hensyn til den daglige drift og virksomhedens økonomi.